Uus haridusseadus

Haridusvaldkonna seadustest vanimana jõustus Eesti Vabariigi haridusseadus 30. märtsil 1992. a, mitu kuud enne Eesti Vabariigi põhiseaduse jõustumist. Sellest on möödunud 22 aastat. Riik, õigusaktid ja hariduse põhimõtted on haridusseaduse vastuvõtmise aegadest oluliselt muutunud. Haridusseadus on aga endiselt vastuvõtmiseaegses mudelis, mis pärineb suures osas taasiseseisvumiseelsest ajast. Kaasaegse hariduskorralduse põhivalikuid kirjeldab elukestva õppe strateegia 2020. Senist haridusseadust on vaja muuta ka selleks, et õigusruum strateegiast tulenevat mõtteviisi muudatust toetaks.

2. mail 2016 esitati haridusseaduse eelnõu kooskõlastamiseks Justiitsministeeriumile. Eelnõu seletuskirja lõppu on lisatud partnerite tagasisidet koondav kooskõlastustabel. Märkuste ja ettepanekute arutamiseks toimusid paljude partneritega kohtumised. Ühise mõttetöö tulemusel leiti hea lahendus nii mõnelegi kooskõlastusringil ilmnenud probleemile.

9. detsembril 2015 lisati haridusseaduse eelnõu ja seletuskiri eelnõude infosüsteemi EIS kooskõlastamiseks ministeeriumidele ja arvamuse avaldamiseks esindusorganisatsioonidele. Märkusi, ettepanekuid ja arvamusi esitas Haridus- ja Teadusministeeriumile 30 partnerit. Kooskõlastusring kestis 8. jaanuarini 2016.

5. veebruaril 2015 moodustas haridus- ja teadusminister haridusseaduse eelnõu töörühma, mille ülesandeks on teha haridus- ja teadusministrile ettepanekud haridusseaduse eelnõu koostamiseks. Töörühma esimene koosolek toimus 11. märtsil 2015, töörühma teine koosolek 17. aprillil 2015, töörühma kolmas koosolek 25. mail 2015 ning töörühma neljas koosolek 7. oktoobril 2015.

Kuni 9. juunini 2014 saabus ministeeriumidelt ja sotsiaalsetelt partneritelt haridusseaduse nüüdisajastamise ettepanekuid. Haridusseaduses käsitletavate teemade ring jääb uue haridusseaduse eelnõu koostamiseni avatuks. Eelnõu koostamiseks kutsutakse kokku ministeeriumide ja sotsiaalsete partnerite esindajatest moodustatud töörühm. Eelnõu koostamisele asutakse pärast seda, kui õigusteadmistega asjatundjatest ekspertrühm kehtiva haridusseaduse analüüsi 2014. aasta lõpuks lõpetab.

07.05.2014 saadeti avalikule konsultatsioonile haridusseadustiku kaasajastamise lähtealused, millesse on koondatud teemad, millega haridusvaldkonna arengu toetamiseks tuleb õigusloomes tegeleda.

07.05.2014 saadeti kooskõlastamisele haridusseaduse eelnõu väljatöötamiskavatsus, mis on koostatud lähtudes hea õigusloome ja normitehnika nõuetest Justiitsministeeriumi koostatud vormis. Väljatöötamiskavatsuses on toodud teemad, mida on kavas uues haridusseaduses kajastada.

Kehtiva haridusseaduse analüüsimiseks ja uue haridusseaduse võimalike teemade piiritlemiseks on moodustatud peamiselt õigusteadmistega asjatundjatest ekspertrühm. 27.03.2014 toimus selle ekspertrühma ettevalmistav kohtumine. HTM andis ülevaate elukestva õppe strateegiast, sellega kaasnevatest muudatustest seadustes ning võimalikest uue haridusseaduse teemadest, mida ekspertrühm läbi töötama asub. Ekspertrühma eesmärk on analüüsida olemasoleva haridusseaduse sätteid ja teha põhiseadust ja teisi õigusakte ning kohtupraktikat arvestades ettepanekuid, millised on erinevad õiguslikud võimalused uue haridusseaduse teemade reguleerimisel.

 


Lisa kommentaar

Täida nõutavad väljad või kliki ikoonile, et sisse logida:

WordPress.com Logo

Sa kommenteerid kasutades oma WordPress.com kontot. Logi välja /  Muuda )

Twitter picture

Sa kommenteerid kasutades oma Twitter kontot. Logi välja /  Muuda )

Facebook photo

Sa kommenteerid kasutades oma Facebook kontot. Logi välja /  Muuda )

Connecting to %s